Sensistor Technology

You are viewing information about Sensistor Technology, a provider of Vacuum Laboratory Instruments.

Description: Instruments for leak detection and leak location based on the hydrogen method.

Summary: L?cks?kning, T?thetsprovning, V?tgas, T?tkontroll, L?cks?kare, L?ckage, Adixen Sensistor AB - Adixen Sensistor utvecklar, tillverkar och marknadsf?r innovativ utrustning f?r industriell l?cks?kning och t?thetsprovning med v?tgas som sp?rgas. Utrustningen baseras p? en exklusiv mikroelektronisk sensorteknologi med unik k?nslighet och selektivitet f?r v?tgas. Sensorteknologin ger instrumenten en mycket h?g prestanda och anv?ndarv?nlighet. L?cks?karna kan kombineras med sp?rgasutrustning och andra tillbeh?r och ?r anpassade f?r tuffa industriella milj?er. Detta ger helt nya m?jligheter till enklare och smartare l?cks?kning f?r en m?ngd olika applikationer.

Related Industries: L?cka, l?ckstorlek, l?cks?kning, l?cktest, l?cklokalisering, l?cks?kare, t?tkontroll, t?thetsprovning, sp?rgas, l?ckage, vattenl?cka, gasl?cka, v?tgas, v?tgasmetoden, v?tgasdetektor, v?tgasl?cka, sensor, v?tgassensor, vakuum, masspektrometer, tryckfall, massfl?de, vattenbad, s?pvatten, s?pspray

Information: Check out our live Look-a-Leak films of different applications or order your own free CD!

URL: http://www.sensistor.com/